Bluetooh destekli klavyenizi, bilgisayarınızda iki veya daha fazla işletim sistemi ile birlikte kullanmak istiyorsanız, her işletim sistemi geçişinde klavyenizi tekrar eşleştirmeniz gerekiyor. Bu sorunu aşmak için işletim sistemlerinin birinde yapacağımız eşleştirme işlemine ait anahtarı diğerinde kullanacağız.

Öncelikle kullandığım sistemler:

Klavye:

Problem 1 — Bluetooth Klavye ile Grub Boot Ekranında İşletim Sistemi Seçmek

Klavye-Bilgisayar bağlantısı dongle olmadan sağlandığı için boot sırasında çalışmıyor. Grub’un mouse desteği de olmadığı için mecburen kablolu veya dongle ile çalışan bt/wifi klavyeniz olması gerekiyor. Bu nedenle mevcut şartlarda bu işlem mümkün görünmüyor. Fakat bir yol var…

Bu sorunu aşmak için Linux…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store